PROJEKT ZAJIŠTĚN SILNÝM FINANČNÍM PARTNEREM
SPOLEHLIVÁ OCHRANA VAŠÍ INVESTICE
VÝHODNÁ NABÍDKA HYPOTÉK

Při realizaci projektu "REZIDENCE BŘEZINKY" spolupracujeme se silnými finančními partnery. 
Výběrové řízení na poskytovatele developerského úvěru bude ukončeno po zahájení výstavby. 
Výstavba tak bude po finanční stránce zajištěna od jejího zahájení až po dokončení. 
 

FINANCOVÁNÍ KOUPĚ BYTU A SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

Na základě projeveného zájmu o bytovou jednotku Vám bude vytvořena předběžná rezervace,
která je zcela nezávazná a je sjednána na dobu 3 pracovních dnů.
My však bereme i nezávaznou rezervaci z naší strany závazně a garantujeme Vám,
že bude byt po tuto dobu rezervován pouze a jen pro Vás.

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Rezervační smlouvy budou sloužit pouze do doby vydání stavebního povolení resp. zahájení výstavby.
Rezervační smlouvou se smluvní strany zavazují uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí.
Zákazník hradí při uzavření rezervační smlouvy rezervační zálohu ve výši 50 tis. Kč.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Tato smlouva se uzavírá do 15 dnů od zahájení výstavby nebo v rezervační lhůtě v případě,
že je smluvní vztah uzavírán až po zahájení výstavby, rezervační smlouva se neuzavírá.
Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje povinné náležitosti, jako je
předmět převodu, kupní cena a platební podmínky, termíny dokončení stavby a předání bytu,
klientské změny a další detaily, které jsou nezbytné pro budoucí uzavření kupní smlouvy.

KUPNÍ SMLOUVA

Po vydání kolaudačního souhlasu následuje podpis kupní smlouvy a převzetí bytové jednotky (obdržení klíčů).
Vlastnictví k bytu na Vás přechází vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí (s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad).


PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Rezervační poplatek (zálohu) hradí kupující při uzavření rezervační smlouvy ve výši 50 tis. Kč.
První platbu v režimu budoucí kupní smlouvy (zálohu) ve výši 10% kupní ceny
je třeba složit na účet prodávajícího při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
(v této záloze bude zahrnut rezervační poplatek v případě, že smlouvě o smlouvě budoucí předchází rezervační smlouva).

Druhou platbu (doplatek) ve výši 90% kupní ceny
je třeba složit na účet prodávajícího po podpisu samotné kupní smlouvy, tedy po kolaudaci objektu.

ZAJISTÍME PRO VÁS VYŘÍZENÍ ÚVĚRU

Nabízíme Vám možnost zajištění hypotečního úvěru, a to s vybranými a prověřenými bankovními domy.
Ušetříte tak nejen čas, ale i finanční prostředky, protože na financování projektu máme domluveny speciální a zvýhodněné podmínky.

Spolehlivý partner přes 25 let
myslíme na přírodu
společensky odpovědná firma
kvalita samozřejmostí
držíme slovo
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Naše stránky používají pouze technická/krátkodobá cookies k zajištění správné funkčnosti a zobrazení všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory cookies nepodléhají povolení či zákazu.
Beru na vědomí