Společnost FATO invest a.s. se sídlem v Hradci Králové byla založena roku 1991, jako stavební firma s působností po celé České republice. Během let, kdy její rozvoj a působnost v Čechách nabývaly rozmachu, se její činnost rozšířila i v Bělorusku, kde v roce 1996 založila své oficiální zastoupení nejen jako firma stavební, ale i obchodní.

Společnost FATO a.s., člen holdingu FATO (dceřinná společnost) byla založena v dubnu roku 2005. Společnost zaměstnává v současné době přibližně 100 pracovníků a věnuje se především výstavbám a rekonstrukcím jak bytových, občanských, ale i průmyslových staveb.

Dosavadní technické vybavení firmy a dlouholeté zkušenosti s výstavbou nám umožňují zabývat se náročnými projekty, které jsou řešeny v rámci specifických požadavků zákazníků, leckdy atypické, složité či technicky náročně zpracovatelné stavby. Nejen u objektů novostaveb, ale i při rekonstrukcích na památkově chráněných objektech, které i nadále zůstávají pod přísným dohledem památkářů, používáme ty nejkvalitnější stavební materiály, které splňují veškeré požadované vlastnosti.

Společnost taktéž zprostředkovává výstavbu bytových a občanských budov řešených tzv. na klíč, jako výhradní dodavatel nebo zajištěním stavebních dodávek a specializovaných prací. Společnost se kromě stavební výroby, která zaujímá mezi realizovanými činnostmi výsadní postavení, zabývá také inženýrskou, realitní a developerskou činností. Rozšíření tohoto spektra činností vedlo k založení několika dceřinných společností společnosti FATO invest a.s.( FATO BD s r.o., FATO real s r.o., FATO TREND s.r.o. a dalších ).

FATO invest i nadále zajišťuje nejenom výstavbu projektovaných objektů, ale i jejich vypracování společně s finančními rozpočty veškerých stavebních prací, využití technologií, provedení interiérů i marketingových propagací.

Společnost se za dobu své působnosti může chlubit odborně a kvalitně provedenými stavebními pracemi, nejen u památkových objektů při jejich rekonstrukcích, ale i významnými novostavbami. FATO invest získalo za svou činnost ve stavebnictví mnoho ocenění.

Za zmínku jistě stojí jedna z nejprestižnějších zakázek a tou je Kostel P. Marie v Praze – Strašnicích, tento po padesáti letech první postavený kostel v České republice je evropským unikátem. Firma FATO invest byla za tuto stavbu oceněna Čestným uznáním v soutěži stavba roku FOR ARCH 1994.
Nesmíme opomenout i celkovou rekonstrukci 400 let starého kapucínského kláštera na Loretánském náměstí v Praze, která probíhala pod přísným dohledem památkového úřadu, kdy musel být po celém objektu zachován historický ráz.
Za podzim roku 1996 firma FATO invest dokončila výstavbu rozlehlého komplexu Geriatrického centra v Týništi nad Orlicí, které poskytuje nejen bytové zázemí pro seniory, ale umožňuje využívat prostory pro různorodé služby, např. rehabilitační tělocvičnu, kadeřnictví, dílnu, lékařskou ordinaci apod. Tato stavba byla oceněna Nominací na titul stavba roku 1997 za vytvoření komplexně vybaveného prostředí pro seniory se zřetelem na vynikající propojení rekonstruované a nové části.
Na přelomu roku 1996 / 1997 předala stavební firma Městu Hradec Králové kompletně zrekonstruovanou historickou budovu „ Staré radnice „ z 15. století. Při generálních opravách budovy byla její věž zrekonstruována a staticky zajištěna bez jejího snesení přímo nad střechou stavby. Tímto firma prokázala svým odborným přístupem, že jakékoliv požadavky lze řešit komplexně i s ohledem na památkově chráněné objekty.

Zkušenosti z celé řady dokončených náročných rekonstruovaných a modernizovaných staveb dávají předpoklad, že i další rekonstrukce budou dokončeny ke spokojenosti zákazníků.

Z novostaveb ukončených a předaných investorům v roce 2001 je třeba zmínit Objekt denního ošetření vozidel pro Dopravní podnik města Hradec Králové, specifickou stavbu HELIPORTU pro Územní středisko záchranné služby a Provinciátní dům v Rokoli pro Českou provincii sekulárního institutu Schonstattských sester Mariiných.

Velkého úspěchu bylo dosaženo tzv. regenerací „ozdravění“ Jungmannovy ulice v Hradci Králové v roce 2000. Projekt regenerace panelových domů v Jungmannově ulici získal ve švédském Stockholmu ocenění v projektu Partnerství měst pro udržitelný rozvoj.

Neustálý rozvoj naší firmy je mimo jiné zajišťován investicemi do výrobních prostředků, soustavnou snahou o předávání dokonalé provedených prací, poskytování záruk a servisu pro provedené i předané zakázky.
Společnost FATO a.s., člen holdingu FATO je oprávněným držitelem certifikátu ISO 9001 ( zajištění kvality a jakosti výrobků a jejich neustálé zlepšování ) a obstála taktéž při certifikaci environmentálního systému řízení dle ISO 14001. Získané mnohaleté a bohaté zkušenosti při provádění prací mimo území ČR umožní i nadále spolupráci se zahraničními odběrateli.

Spolehlivý partner přes 25 let
myslíme na přírodu
společensky odpovědná firma
kvalita samozřejmostí
držíme slovo
Informace o souborech cookies na tomto webu:
Naše stránky používají pouze technická/krátkodobá cookies k zajištění správné funkčnosti a zobrazení všech stránek.
V souladu s ustanovením § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, tyto soubory cookies nepodléhají povolení či zákazu.
Beru na vědomí